0 Productes

català | castellano

Política de privacitat

AVIS LEGAL

 

En el cumpliment del deure d'informació regulat en l'article 10 de la llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic titularitat de: Ortopèdia Clot, S.L.U., CIF:B66869801, inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, amb Dades Registrals BORME, Registre Mercantil de BARCELONA T 45643 , F 107, S 8, H B 494390, I/A 1 (21.11.16), amb domicili professional al C/ Clot, 82, Baixos, C.P. 08018, Barcelona. Tel. +34 93 2 65 18 12; Fax: 93 2 65 02 80 i al e-mail: info@ortopediaclot.com 

 

El present avís legal regula l'ús del servei d'aquest portal a Internet en endavant (“botiga online”); USUARIS; L'accès, navegació i/o ús d'aquest portal www.ortopediaclot.com (ORTOPÈDIA CLOT, S.L.U.), s'accepta les condicions d'ús que s'exposen en el present document. L'utilizació del Portal atribueix la condició d'usuari del mateix (en endavant, "usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest mateix d'aquesta “botiga online” en el moment mateix en que l'Usuari accedeix al Portal. Habent de ser lleigides i acceptades cada vegada que utilitzi aquest Portal, ja que aquest pot patir modificacions. L'usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars i acceptar en el seu cas si fossin igualment d'aplicació les condicions generals de contractació i altres normatives complementàries vigents. A través del Portal, la “botiga online” facilita als seus usuaris l'accès i la utilizació de diversos serveis i continguts (en endavant, els "Serveis") posats a disposició per la mateixa o per tercers.

 

US DEL PORTAL:

 

www.ortopediaclot.com proporciona informació diversa sobre productes d'ortopèdia, consell i hàbits de salut, serveis, programes o dades (en endavant “continguts”) perteneixents a ORTOPEDIA CLOT, S.L.U., assumint el usuari la responsabilitat sobre l'ús del portal.

 

En cas d'optar l'usuari per registrar-se en aquesta web s'haurà de facilitar informació sobre les seves dades personals identificatives essent aquesta fidel y autèntica. Si se li asignès a l'usuario una contrassenya (password i login); es compromet l'usuari a fer-ne un ús diligent, entenent que la contrassenya es personal, secreta i intransferible. Així mateix, si l'usuari participa en xats, foros, blogs o comentaris de noticies, es compromet a no manifestar comentaris que vulnerin la dignitat de les persones, per entendre's aquests discriminatoris, racistes, xenòfogs, pornogràfics, etc. I en conseqüència seràn retirats a discreció del titular d'aquest portal. No sent en cap cas www.ortopediaclot.com (ORTOPEDIA CLOT, S.L.U.) responsable de les opinions emeses pels usuaris en aquesta web. Quedant igualment prohibida la introducció o difusió de virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic susceptible de provocar danys al portal.

 

PROTECCIÓ DE DADES:

 

www.ortopediaclot.com (ORTOPEDIA CLOT, S.L.U.), cumpleix amb el que s'estableix en la normativa vigent de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i altres disposicions aplicables. Havent-se adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides i procura instal·lar altres medis i mitjans tècnics de protecció adicionals.

 

Per això, conforme a l'article 5 de la LOPD, s'informa a l'usuari que les seves dades podràn ser incorporades en un fitxer “CLIENTS WEB” declarat a la AGPD, amb la finalitat de realitzar consultes encàrrecs, comandes i comercialització dels nostres productes d'ortopèdia a través de la web www.ortopediaclot.com i així poder mantenir la relació contractual amb els nostres clients gestió económica-contable, elaboració de factures enviament de publicitat i altres promocions comercials i accions de marketing; així com sota les condicions definides, en la seva política de privacitat publicada en la URL http://www.ortopediaclot.com. En qualsevol moment l'usuari podrà exercir els drets d'oposició, accès, rectificació i cancel·lació, de forma gratuïta, enviant un e-mail a: info@ortopediaclot.com o fax dirigit al número 93 265 02 80. O enviant per correu la seva sol·licitud a: www.ortopediaclot.com (ORTOPEDIA CLOT, S.L.U.) C/. Clot, 82, Baixos, C.P. 08018, Barcelona.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

 

www.ortopediaclot.com (ORTOPEDIA CLOT, S.L.U.), posseix totes els drets de propietat intel·lectual i industrial de la mateixa, així com dels seus logotips, dissenys, quedant reservats tots els drets d'ús. Conforme el Reial Decret Legislatiu 1/1996, del 12 d'abril, pel que s'aprova el text difòs de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarant i armonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. Quedant prohibida la reproducció, distribució de la totalitat o part dels continguts d'aquesta web amb fins comercials, en qualsevol suport o per mitjà tècnic, sense autorització de www.ortopediaclot.com (ORTOPÈDIA CLOT, S.L.U.). Igualment es reserva el dret a realitzar els canvis que s'estimen oportuns, a suprimir o afegir continguts al portal. En cas de que es disposessin enllaços o hipervíncles a altres llocs d'internet, www.ortopediaclot.com no es fa responsable ni controlarà els continguts dels mateixos.

 

RESPONSABILITAT I EXCLUSIÓ DE GARANTIES:

 

www.ortopediaclot.com (ORTOPÈDIA CLOT, S.L.U.), no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar del tipus de; trasmissió fortuita de virus informàtics, errors de continguts, falta de disponibilitat temporal del portal, etc.

 

DRET D'EXCLUSIÓ:

 

www.ortopediaclot.com (ORTOPÈDIA CLOT, S.L.U.), es reserva el dret a denegar o retirar el dret d'accès al portal o als seus serveis, sense previ avís, a instàncies pròpies o d'un tercer per a l'usuari que incumpleixi les condicions generals d'ús del portal.

 

DURACIÓ I TERMINI:

 

La prestació del servici del Portal i dels altres Servicis tenen, en principi, una duració indefinida. “botiga online” està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Portal i/o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que disposi al respecte en les corresponents Condicions Particulars. 

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES:  

 

www.ortopediaclot.com és la botiga online a Internet de l'ortopèdia Clot, S.L.U. que comercialitza productes sanitaris homologats per la U.E. i altres normatives nacionals, europees i internacionals, en cumpliment de la legislació vigente. A més de per la normativa referenciada en aquest document. www.ortopediaclot.com (ORTOPÈDIA CLOT, S.L.U.) i usuaro acudiràn en cas de conflicto als Jujats i Tribunals de Barcelona.

 

 

S'entén que l'usuari consenteix un cop atesa la comunicació d'aquest lloc web que utilitza cookies , si decideix seguir navegant per la mateixa . Tancar