0 Productes

català | castellano

Ungla encarnada (Onicocriptosi)

Definició

L’onicocriptosi normalment anomenada ungla encarnada, és una patologia de causa traumàtica, i consisteix en la penetració d’un fragment unguial (espícula o estella) de la vora lateral de l’ungla que s’incrusta en el teixit tou del solc unguial. Sol agregar-se infecció bacteriana i inflamació, i pot ser incapacitant. És una afecció bastant corrent que ataca en general al dit gros del peu, encara que pot afectar indistintament qualsevol dit.

 

Signes i símptomes clínics

El primer dels símptomes que apareix serà el dolor, sobre tot en la zona anterior de l’ungla que està clavada, provocat directament pel fragment unguial que està mal tallat. A continuació apareix el signe inflamació, representat per l’augment de volum, inflor i coloració vermella de tot el teixit lateral de l’ungla, i finalment apareix de nou el dolor, molt més incrementat, que s’estén a tot el lateral de l’ungla, i estarà motivat, apart per l’espícula, per la ferida que s’haurà generat en el mateix teixit tou. En l’estadi avançat, el dit estarà inflat, vermell, i serà molt dolorós, amb infecció, generalment causada pels gèrmens que habiten sobre la superfície cutània, de manera que en la ferida s’acumula pus, augmenta el dolor i la pell a tensió pot esquinçar-se i permetre la supuració de l’abscés. Sempre és una infecció localitzada, mai arriba a ser tan greu com per tenir repercussió a la resta de l’organisme. Quan hi ha una inflamació crònica es crea en la vora de l’ungla un teixit de granulació hipertròfic anomenat granuloma, és una massa de teixit que a la llarga impedeix el correcte creixement de l’ungla per aquest costat. Aquest teixit ha de ser extret mitjançant cirurgia.

 

Causes

En el mecanisme de la producció d’una ungla encarnada intervenen diferents factors:

  1. La forma de l’ungla, com per exemple l’ungla en voluta.
  2. Un dit gros massa llarg o en valg, es va comprimint per la seva vora lateral pel calçat.
  3. Estructura inadequada del calçat, molt curt i massa punxegut.
  4. La hiperhidrosi que és l’excés de sudoració, o l’abús d’aigua calent que desvitalitzen la pell del solc.
  5. L’exuberància del rodet periunguial que pressiona sobre la vora lateral de l’ungla.
  6. Patologies ortopèdiques que alteren la dinàmica i alineació dels dits.
  7. Traumatismes sobre l’ungla que provoquen la ruptura de la làmina unguial, amb la seva subseqüent distorsió.
  8. Infeccions, com per exemple l’onicomicosi que és la infecció de l’ungla per fongs.
  9. El tall inadequat de les ungles, és la més freqüent.

Aquestes causes juntes o separades coadjuven en la producció de l’onicocriptosi.

 

Diagnòstic

El diagnòstic es basarà en la mera exploració de l’ungla afectada. No es precís realitzar proves complementaries com radiografies o analítiques pel diagnòstic.

 

Tractament

Existeixen dos tipus de tractament per les ungles encarnades, el conservador i el quirúrgic. El tractament depèn de l’etapa on es detecta el problema, en l’etapa inicial s’utilitzaria un tractament conservador, un podòleg qualificat ho pot solucionar, amb una correcta extracció de l’ungla eliminant l’espícula i amb un posterior control del creixement de l’ungla fins aconseguir fer un tall adequat.  I per descomptat després d’un minuciós anàlisi del mecanisme que va produir l’espícula, s’ha de corregir qualsevol patologia adjunta, orientant o derivant al pacient per a la seva solució, per exemple problemes ortopèdics, calçat inadequat, fongs a les ungles, i mala tècnica de tall. Si no s’aconsegueix solucionar el problema en aquesta etapa, l’ungla encarnada fa una ferida i és fàcil que es produeixi una infecció provocant un abscés que és una inflamació dels teixits amb una acumulació de pus. Si l’ungla es deixa sense tractament, el procés infecciós acabarà causant un  granuloma.

Quan la patologia es troba en un estat avançat el tractament d’elecció serà el quirúrgic, consistirà en realitzar una petita cirurgia de caràcter ambulatori. Utilitzarem aquest tipus de tractament quan hi hagi presència de granuloma o quan les tècniques conservadores resultin poc efectives.

Existeixen diverses tècniques per operar una ungla encarnada, la tècnica quirúrgica, sempre sota anestesia, consisteix en tallar la part de la làmina unguial clavada fins més allà de la cutícula, per sota del plec unguial i després eliminar la matriu d’aquest costat de l’ungla mitjançant el procés quirúrgic escollit, mitjançant raspat o cremat. El fi de totes les tècniques es realitzar una correcta matricectomia, que és l’eliminació del costat de matriu que correspon al fragment d’ungla extret, evitant així que es torni a reproduir aquest costat d’ungla. El resultat esperat ha de ser una ungla en la que el costat operat ja no creix més i que té un bon aspecte estètic.

El millor tractament per les ungles encarnades és la prevenció.

 

Mesures preventives

Per prevenir l’onicocriptosi és essencial una bona higiene dels peus, portar un calçat adequat ampli que no pressioni sobre les ungles i sempre realitzar el tall de les ungles recte, no arrodonit. En cas de presentar una ungla encarnada és aconsellable demanar visita amb un podòleg.

 

 

 

 

S'entén que l'usuari consenteix un cop atesa la comunicació d'aquest lloc web que utilitza cookies , si decideix seguir navegant per la mateixa . Tancar